TRENUTNI POREDAK KUP KVARNERA 2019.

Datum objave: 06. 7. 2019.

Na niže navedenom linku je trenutni poredak nakon 4 održane regate…

TRENUTNI POREDAK