Kontakt

Udruga sportske rekreacije “Jedra Kvarnera”

Sušilo 2, 51262 KRALJEVICA

Tel: 051 281-270

e- mail: udruga.jedra.kvarnera@gmail.com