10. KUP KVARNERA 2024.

10. KUP KVARNERA PO KYSU JE KUPSKO TAKMIČENJE ZA KOJE ĆE SE OVE GODINE BODOVATI SLIJEDEĆE REGATE:

Primorska regata

Regata Fiumanka

Kraljevačka regata

Omišaljska regata

Kup Dubašnice

Regata Ribarskog tjedna

Regata Vela vrata

Kvarnerska regata

Nautička regata

Galiola

Susak za dvoje-Susak za posade

(konačno se broj bodovnih regata može izmijeniti ovisno o stavu organizatora pojedine regate, odnosno Skupštine i Takmičarske komisije Udruge)

 

Jedrilice koje učestvuju u Kupu se razvrstavaju, ovisno o KYS broju, u 3 grupe. Konačna priznanja za Kup dobivaju 3 prvoplasirane jedrilice u svakoj grupi i u ukupnom poretku.

Bodovanje na regatama će biti prema Cox-Spraque Scoring Systemu. Znači da broj osvojenih bodova ovisi o broju jedrilica koje su nastupile na regati. Nema odbacivanja regata budući da se za nedolazak na regatu ne dobivaju bodovi.

 

Za učesnike u Kupu se smatraju svi koji imaju važeći KYS broj za 2023. i 2024. god. Učešće je besplatno.

Ako netko od navedenih ne želi učestvovati u Kupu Takmičarska komisija Udruge lijepo moli da to javi na e-mail: udruga.jedra.kvarnera@gmail.com