KYS BROJEVI ZA 2019.

Datum objave: 29. 4. 2019.

Unatrag nekoliko godina na regatama u organizaciji više klubova našeg akvatorija koristi se za računanje rezultata jedrenja jedrilica – krstaša sistem Kvarner Yardstick.

Kvarner Yardstick je vrlo blizak sistemu Yardstick koji se primjenjuje u takmičenju jedrilica diljem svijeta. Prefiks Kvarner znači da je Kvarner Yardstick prilagođen našim specifičnim uvjetima koji se odnose na modifikacije i preinake jedrilca prilikom njihove izrade i opremanja.

Sigurno je da Kvarner Yardstick ne može, kao ni svi poznati sistemi premjeravanja, zadovoljiti u cijelosti sve natjecatelje, no činjenica je da je jednostavan, svima dostupan, besplatan pa zato može biti i masovan.  Na našem je području prihvaćen već kod tridesetak skipera koji žele da regate budu  ravnopravnije i sportskije, za razliku od onih regata gdje se nikakav sistem korekcije jedrenog vremena ne koristi i u biti predstavljaju reviju jedrilica.

Udruga JEDRA KVARNERA želi, preko svoje takmičarske komisije, ponukana redovitim ažuriranjem i novim trendovima Yardsticka u svijetu, ažurirati i naš Kvarner Yardstick, kako bi podigli njegovu kvalitetu, a u interesu što pravednijeg i sportskijeg natjecanja.

Vaš ažurirani KYS broj ujedno će biti, ukoliko to želite, i Prijava za učešće u Kupu Kvarnera 2019 za koji će se bodovati: Primorska regata, 20. Fiumanka, 20 milja Riječkog zaljeva, Kraljevačka regata, Kup Dubašnice, Regata ribarskog tjedna, Galiola i Nautička regata.

Sve linkove vezane za KYS brojeve za 2019. možete pronaći OVDJE