KUP KVARNERA 2021.

Datum objave: 05. 5. 2021.

Za Kup Kvarnera 2021. uvodimo nekoliko novosti:

 • Bodovanje će biti prema COX-SPRAQUE sistemu koji možete vidjeti OVDJE. Broj osvojenih bodova ovisi o broju jedrilica koje su nastupile na bodovnoj regati. Nema odbacivanja regata budući da se za nedolazak na regatu ne dobivaju bodovi.
 • Došlo je i do promjena kod bodovnih regata, neke su ispale, neke nove su ušle a nekima se promjenio koeficijent pa se tako slijedeće regate boduju za Kup Kvarnera 2021.:
     • Primorska regata
     • Regata Fiumanka
     • Omišaljska regata
     • Kraljevačka regata
     • Regata ribarskog tjedna
     • Regata Vela vrata
     • Kvarnerska regata
     • Nautička regata
     • Susak za dvoje – Susak za posade – koeficijent x2.

KYS brojeve kao i jedrilice koje se natječu u Kupu Kvarnera 2021. možete vidjeti OVDJE