8. KUP KVARNERA PO KYS-u

Datum objave: 11. 5. 2022.
 1. KUP KVARNERA po KYSu je klupsko takmičenje za koje će se ove godine bodovati slijedeće regate:
 • Primorska regata
 • Regata Fiumanka
 • Omišaljska regata
 • Kraljevačka regata
 • Kup Dubašnice
 • Regata Ribarskog tjedna
 • Regata Vela vrata
 • Kvarnerska regata
 • Nautička regata
 • Susak za dvoje-Susak za posade

(konačno se broj bodovnih regata može izmijeniti ovisno o stavu organizatora pojedine regate, odnosno Skupštine i Takmičarske komisije Udruge)

 

Jedrilice koje učestvuju u Kupu se razvrstavaju, ovisno o KYS broju, u 3 grupe. Konačna priznanja za Kup dobivaju 3 prvoplasirane jedrilice u svakoj grupi i u ukupnom poretku.

Bodovanje na regatama će biti prema Cox-Spraque Scoring Systemu. Znači da broj osvojenih bodova ovisi o broju jedrilica koje su nastupile na regati. Nema odbacivanja regata budući da se za nedolazak na regatu ne dobivaju bodovi.

 

Za učesnike u Kupu se smatraju svi koji imaju važeći KYS broj za 2021 i 2022. god. Učešće je besplatno.

Ako netko od navedenih ne želi učestvovati u Kupu Takmičarska komisija Udruge lijepo moli da to javi na e-mail.: udruga.jedra.kvarnera@gmail.com