IRC PREMJER

IRC LOGOJedra Kvarnera promoviraju IRC premjer u Hrvatskoj, jer se isti dokazao u dugogodišnjoj praksi kao vrlo pouzdan i jednostavan u primjeni te primjeren jedrilicama i uvjetima jedrenjima u našim vodama.

IRC premjer je, jedan od dva handicap premjera, priznatih od strane World Sailing-a te se po tom premjeru jedre sve poznatije tradicionalne regate velikih jedrilica – krstaša u svijetu.

Udruga “Jedra Kvarnera” dobila je od IRC – Croatia, IRC zastupnika za Hrvatsku, ponudu za Organizaciju Kupa Kvarnera 2020 kako slijedi:

NAZIV NATJECANJA:     

 • IRC KUP KVARNERA 2020.

 

PRAVILA:                

 • Prema IRC RULES 2020. (dostavljamo u prilogu) i Pravilniku Kupa Kvarnera za 2020.

 

UČESNICI:  

 • Vlasnici brodova sa važećim IRC certifikatom ili certifikatom za Kup Kvarnera 2020.

 

CJENIK:     

 • Službeni IRC certifikat: Prema tarifi UNCL.
 • Certifikat za Kup Kvarnera 2020: 25.- €.

 

DOKUMENTACIJA:

 • Aplikacija za certifikat (dostavljamo u prilogu).
 • Certifikat izdaje UNCL na temelju pravilno ispunjene aplikacije.
 • Certifikat se izdaje za kalendarsku godinu i vrijedi do 31.12.2020.

 

PREMJERAVANJE:         

 • Vlasnik može sam premjeriti brod i ispuniti aplikaciju.
 • Vlasnik uvijek odgovara za podatke navedene u aplikaciji.
 • Premjeravanje može izvršiti i ovlašteni premjerač IRC-a.
 • Cijena premjeravanja trupa je 150.- Kn.
 • Cijena premjeravanja trupa i jedara je 250.- Kn.
 • Spremni smo organizirati i grupno premjeravanje po posebnim uvjetima.
 • Brodove se premjerava samo prvi puta, a kasnije samo u slučaju da je došlo do neke promjene, kada se ista provjerava.

 

OSTALO:

 • Članovi Udruge Jedra Kvarnera koji žele standardnu IRC Svjedodžbu ostvaruju 10% popusta na UNCL / RORC službenu tarifu.

 

KONTAKT:  

 

Detaljne obavijesti o IRC premjeru te načinu izdavanju certifikata možete naći na slijedećem LINKU